اضافه شدن دو کتاب جدید

بنام خدا

 

قابل توجه دانشجویان درس های خاک پیشرفته و پی در خطوط انتقال

منابع درسی مورد نیاز شما در بخش کتاب ها و جزوات درسی اضافه گردید است.

 

کتاب «مکانیک خاک-مسیر تنش-پاری» ویژه دانشجویان درس خاک پیشرفته

کتاب «پروژه های درس پی خطوط انتقال» ویژه دانشجویان درس پی در خطوط انتقال

زمان امتحان زمین شناسی مهندسی پیشرفته

بنام خدا

 

قابل توجه دانشجویان محترم درس  زمین شناسی مهندسی پیشرفته

زمان برگزاری امتحان پایان ترم این درس روز 25 خرداد 93 راس ساعت 14 در نظر گرفته شده است.

 

 

 

برنامه پیشنهادی دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی

بنام خدا

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گرایش مکانیک خاک و پی

لطفاً دقت شود برای جلوگیری از تداخل امتحانات، دروس انتخابی هر ترم را با دروس پیشنهادی هماهنگ نمایند . خصوصا از ارائه دروس ترم سوم در ترم های قبل از آن خودداری شود.                                      

دکتر مهدی مخبری

صفحه 2 از 2

مهمترین اخبار

بازگشت به بالا