برنامه درسی پیشنهادی - ویژه دانشجویان ژئوتکنیک

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی،

لطفا بر اساس جدول پیشنهادی نسبت به اخذ دروس در ترم ها تحصیلی اقدام فرمایید.

 

جهت مشاهده

جدول پیشنهادی دروس کارشناسی ارشد ژئوتکنیک

کلیک کنید

 

درصورت عدم توجه به جدول فوق  و اخذ دروس عواقب بر عهده دانشجو خواهد بود.

 

مهمترین اخبار

بازگشت به بالا