اضافه شدن دو کتاب جدید

بنام خدا

 

قابل توجه دانشجویان درس های خاک پیشرفته و پی در خطوط انتقال

منابع درسی مورد نیاز شما در بخش کتاب ها و جزوات درسی اضافه گردید است.

 

کتاب «مکانیک خاک-مسیر تنش-پاری» ویژه دانشجویان درس خاک پیشرفته

کتاب «پروژه های درس پی خطوط انتقال» ویژه دانشجویان درس پی در خطوط انتقال

مهمترین اخبار

بازگشت به بالا