زمان امتحان زمین شناسی مهندسی پیشرفته

بنام خدا

 

قابل توجه دانشجویان محترم درس  زمین شناسی مهندسی پیشرفته

زمان برگزاری امتحان پایان ترم این درس روز 25 خرداد 93 راس ساعت 14 در نظر گرفته شده است.

 

 

 

مهمترین اخبار

بازگشت به بالا