کتاب (Ishihara)

کتاب (Ishihara) مربوط به پروژه درس دینامیک خاک(دکتر مخبری)

 

پیوست ها:
فایل
دانلود این فایل (Ishihara.pdf)Ishihara.pdf

مهمترین اخبار

بازگشت به بالا